LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 4135/QĐ-UBNDstatus2 ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội (6 trang)
Posted: 16/5/2023 1:50:27 PM | Latest updated: 18/5/2023 11:06:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5701
LuatVietnam

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 4135/QĐ-UBNDstatus2 ngày 31/10/2022 như sau:

- Bổ sung thêm thẩm quyền và điều chỉnh thời gian thực hiện đối với thủ tục Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng (số thứ tự 12 mục I phần A).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện đối với thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (số thứ tự 2 phần B) và thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (số thứ tự 5 phần B).

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5701

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất tại UBND các cấp
blue-check Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng
blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ
blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội
blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường
blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023
blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hà Nội
blue-check Biểu phí đăng ký giao dịch thế chấp nhà đất tại Tp. HCM từ 1/6/2023
blue-check Biểu phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ từ 1/6/2023 tại Tp. HCM
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment
blue-check Bảng giá xây mới nhà ở tại Hà Nội từ 7/4/2023 (để tính bồi thường khi thu hồi đất)
blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tại TP. Hà Nội
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới