LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT

Quyết định số 62/QĐ-BYT ngày 12/1/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (18 trang)
Posted: 13/1/2023 7:34:59 AM | Latest updated: 15/1/2023 5:31:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục sửa đổi về cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT căn cứ theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, áp dụng cho cả trường hợp cấp thẻ BHYT của người lao động và thẻ BHYT hộ gia đình.

Nội dung sửa đổi chủ yếu liên quan đến thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT. Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
light-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 4)
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận đăng ký KCB BHYT quý 1/2023
blue-check Phòng khám đa khoa Phước Lộc (TP. HCM) nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Quy trình cấp trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình
blue-check Quy trình thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử liên thông với đăng ký khai sinh
blue-check Danh sách các bệnh viện tại TP. HCM nhận đăng ký bổ sung thẻ BHYT gia đình trong quý 4/2022
blue-check Mã vật tư y tế sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi được cấp
blue-check Gỡ bỏ hướng dẫn thanh toán BHYT đối với chỉ định thuốc khác tờ hướng dẫn sử dụng
blue-check Danh sách bệnh viện tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 4/2022
blue-check Mức đóng BHYT HSSV năm học 2022 - 2023
blue-check Học sinh TP. HCM phải đóng BHYT năm học 2022-2023 trước 30/9/2022
blue-check 04 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngưng KCB BHYT từ quý 3/2022