LuatVietnam

Điều kiện bán nhà đang cho thuê

Cập nhật 24/1/2023 | Đăng tải: LVN.5632

hoi Thùy An (TP Thủ Đức, TP.HCM)
Tôi có một nhà căn đang cho thuê. Bên thuê nhà nhiều lần hỏi mua căn nhà này nhưng tôi chưa có ý định bán. Gần đây, tôi và bên thuê nhà xảy ra mâu thuẫn. Nay tôi có ý định bán căn nhà này và muốn giấu không cho bên thuê nhà biết vì không thích họ hỏi mua, như vậy có được không?

luat Luật sư Huỳnh Văn Nông , Đoàn Luật sư TP.HCM:

Khoản 1 Điều 127 Luật nhà ở 2014 quy định: Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở. Bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 133 Luật nhà ở 2014 cũng quy định: Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Do đó, vì lý do không muốn bên thuê nhà hỏi mua mà bạn bí mật bán căn nhà đang cho thuê là trái với quy định pháp luật.

Trong trường hợp này, bạn có các lựa chọn sau: Một là bạn chờ hết hợp đồng thuê nhà rồi bán nhà. Hai là nếu bạn muốn bán nhà trong thời gian còn đang cho thuê nhà thì bạn cần phải thông báo bán nhà bằng văn bản với bên thuê nhà để họ biết.

Nếu đã thông báo mà bên thuê không mua và bạn bán nhà cho người khác trong khi thời hạn thuê vẫn còn, thì chủ sở hữu mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê với bên thuê nhà, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?