LuatVietnam

blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu

Công văn số 4551/BXD-QLN ngày 10/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (2 trang)
Posted: 17/10/2022 1:05:46 PM | Latest updated: 18/10/2022 8:37:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5563
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, nhà dự án nếu đã hoàn thành việc xây dựng và được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì được coi là nhà có sẵn (khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13status2 ).

Chủ đầu tư được phép bán nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13status2 (gồm: có sổ đỏ, không bị tranh chấp, không bị kê biên).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5563

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment