LuatVietnam

Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình thủy lợi

Cập nhật 4/8/2022 | Đăng tải: LVN.5510

hoi Trương Văn Sơn (Quảng Bình)
Tôi có bằng đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, nhưng đã tham gia thiết kế công trình thủy lợi, đê điều trên 2 năm, cũng như đáp ứng đủ các điều kiện cấp chứng chỉ khác, vậy tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều hạng III hay không?

luat Bộ Xây dựng:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều được quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

"g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng".

Trường hợp ông có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác đề nghị nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP kèm theo bảng điểm các môn học được đào tạo về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thiết kế - Kiến trúc

otvet Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình thủy lợi
otvet Thi công trước khi xin thẩm định điều chỉnh thiết kế sẽ bị phạt
otvet Chứng chỉ thiết kế công trình điện xin cấp tại cơ quan nào?
otvet Xuất khẩu bản vẽ thiết kế có cần khai hải quan?
otvet Có được hành nghề "thẩm tra thiết kế" nếu chỉ có chứng chỉ thiết kế?