LuatVietnam

blue-check Điều kiện cho phép các trường dạy nghề được linh hoạt quy mô tuyển sinh

Công văn số 1046/TCGDNN-PCTT ngày 1/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm (7 trang)
Posted: 10/6/2022 12:59:52 PM | Latest updated: 13/6/2022 1:33:22 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các trường hợp và điều kiện cho phép các trường cao đẳng, trung cấp nghề được áp dụng linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 24/2022/NĐ-CP .

Theo đó, trường cao đẳng, trung cấp nghề được linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm như sau:

- Linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành, nghề, trình độ đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III .

- Linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa nghề trình độ sơ cấp có cùng tên gọi với ngành, nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

- Linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các nghề trình độ sơ cấp trong cùng nhóm nghề đào tạo trình độ sơ cấp.

Tuy nhiên, lưu ý, quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề sau khi linh hoạt không được vượt quá 10% tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề tại từng địa điểm đào tạo.

Quy mô tuyển sinh/năm của ngành, nghề đã được linh hoạt thì không thực hiện để tiếp tục linh hoạt sang ngành, nghề khác.

Kết thúc tuyển sinh hằng năm, các trường phải báo cáo kết quả linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm về cơ quan cấp giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này để theo dõi, giám sát.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dạy nghề