LuatVietnam

blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng English attachment

Thông tư số 18/2021/TT-NHNN ngày 18/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (6 trang)
Posted: 19/11/2021 7:12:12 AM | Latest updated: 19/9/2022 11:46:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5339 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Thông tư quy định về điều kiện, nguyên tắc, phương thức, thời hạn... tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng chỉ được nhận tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng nếu trong giấy phép có ghi hoạt động này (Điều 3).

Công cụ chuyển nhượng được tái chiết khấu phải đáp ứng các điều kiện: được phép giao dịch, không có tranh chấp, không đang bảo đảm cho nghĩa vụ khác, chưa đến hạn thanh toán (Điều 4).

Nếu tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng bằng ngoại tệ phải đảm bảo phù hợp với phạm vi được phép hoạt động ngoại hối (Điều 3).

Các phương thức tái chiết khấu được áp dụng bao gồm: mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi công cụ chuyển nhượng (Điều 5).

Thời hạn tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng do các bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo dưới 12 tháng (Điều 7).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/1/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5339

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT18-18112021NHNN[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment