LuatVietnam

blue-check Điều kiện cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội

Công văn số 2308/NHNN-TD ngày 1/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP (8 trang)
Posted: 5/4/2023 7:13:49 AM | Latest updated: 5/4/2023 10:32:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5672
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư, khách hàng mua nhà thuộc các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo đó, đối tượng được vay vốn ưu đãi bao gồm chủ đầu tư dự án và khách hàng mua nhà ở thuộc các dự án do Bộ Xây dựng công bố. Tuy nhiên, mỗi chủ đầu tư, mỗi khách hàng chỉ được cho vay ưu đãi 01 lần.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 là 8,7%/năm (với chủ đầu tư) và 8,2%/năm (với khách hàng vay mua nhà). Từ ngày 1/7/2023, NHNN sẽ thông báo lãi suất cho vay cụ thể theo định kỳ 06 tháng/lần.

Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân (với chủ đầu tư) và 5 năm (với khách hàng vay mua nhà).

Thời hạn triển khai chương trình cho vay ưu đãi đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5672

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Vay vốn mua nhà ở xã hội từ 10/5/2023 - 31/12/2024 được hưởng lãi suất 4,8%/năm English attachment
blue-check Thay mới thủ tục bán, cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
blue-check 05 Quy trình mới giải quyết thủ tục mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
light-check Điều kiện cho phép đấu thầu dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện ưu đãi lãi vay đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Các chính sách phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
blue-check Điều kiện cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội
blue-check Phí quản lý chung cư không được vượt quá khung phí do UBND tỉnh ban hành
blue-check Làm thế nào để biết chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hay chỉ để ở?
blue-check Về thủ tục bầu lại thành viên Ban quản trị chung cư
blue-check Các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Về điều kiện mua nhà ở xã hội đối với lao động tự do
blue-check Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check Về việc chủ sở hữu được tham gia hội nghị nhà chung cư
blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại
blue-check Bộ Xây dựng muốn các tỉnh đẩy nhanh việc triển khai dự án cải tạo nhà chung cư