LuatVietnam

blue-check Điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khoản vay tài chính English attachment

Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn (11 trang)
Posted: 24/4/2023 12:34:55 PM | Latest updated: 8/5/2023 9:22:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692
LuatVietnam

Thông tư quy định các điều kiện để ngân hàng chủ động xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và khách hàng trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ áp dụng với dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực (24/4/2023) từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại.

Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng tại Thông tư này được thực hiện đến hết ngày 30/6/2024.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT02_23042023NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

light-check Nâng hạn mức cấp tín dụng lên 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
blue-check Ngân hàng sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay
light-check Quy chế xử lý rủi ro đối với các khoản vay tại Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho khách hàng vay tiêu dùng
blue-check Điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khoản vay tài chính English attachment
blue-check Dự kiến dừng chính sách cho HSSV vay vốn mua máy tính
blue-check Các lĩnh vực được ưu tiên vay vốn ngân hàng English attachment
blue-check Về việc cấp bù lãi suất cho vay theo các chính sách của nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Thay mới quy chế quản lý khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp English attachment
blue-check Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay tại Quỹ phát triển DNNVV
blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp