LuatVietnam

light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023

Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (22 trang)
Posted: 26/5/2023 12:59:00 PM | Latest updated: 28/5/2023 5:08:16 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư quy định về điều kiện xét đặc cách, bổ nhiệm làm viên chức và áp dụng chính sách trọng dụng đối với cá nhân có thành tích trong lĩnh vực KH&CN.

Theo đó, những người đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc chức danh kỹ sư (hạng III) theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNVstatus2 , nếu đạt một trong các thành tích nêu tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này sẽ được đặt cách bổ nhiệm vào chức danh hạng III tương ứng, không phải qua thi thăng hạng và không phụ thuộc vào năm công tác.

Trường hợp đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, sẽ được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc chức danh kỹ sư chính (hạng II), không phải qua thi thăng hạng và không phụ thuộc vào năm công tác.

Trường hợp đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này, sẽ được đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) hoặc chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I), không phải qua thi thăng hạng và không phụ thuộc vào năm công tác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2023.

Bãi bỏ Điều 4 về Thành tích khoa học và công nghệ để xem xét áp dụng chính sách sử dụng, trọng dụng; Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Chương II về chính sách ưu đãi trong sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22 và Điều 24 của Chương III về trọng dụng nhà khoa học đầu ngành ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTCstatus2 ngày 06/11/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023
light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư
light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM
blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030