LuatVietnam

Điều kiện đi làm sớm vẫn được hưởng đủ tiền thai sản

Cập nhật 24/8/2023 | Đăng tải: LVN.5771

hoi Yến Nhi
Tôi nghỉ sinh con 5 tháng, còn một tháng nữa mới hết thời gian nghỉ nhưng tôi muốn đi làm sớm có cần phải được công ty đồng ý không? Tôi cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục ra sao để được trở lại công việc? Vì đi làm sớm hơn, tôi có được nhận trợ cấp thai sản nốt tháng đó không?

luat Luật sư Phạm Quốc Bảo - Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội:

Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo đó, để được đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ sinh con, lao động nữ phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

- Đã được nghỉ chế độ thai sản ít nhất 4 tháng.

- Người lao động phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý cho trở lại làm sớm.

- Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

Bạn đã nghỉ được gần 5 tháng, do vậy đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nghỉ thai sản tối thiểu. Để đi làm sớm. bạn cần phải có các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

Đơn xin đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản trong trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm