LuatVietnam

Điều kiện đổi tiền rách tại ngân hàng

Cập nhật 20/9/2022 | Đăng tải: LVN.5541

hoi (Quoc Thinh)
Tôi bị chuột cắn rách nhiều xấp tiền tiết kiệm để trong tủ. Có xấp bị cắn mất 1/3 tỷ lệ tờ tiền. Giờ tôi phải làm sao?

luat Võ Đan Mạch - Công ty Luật TNHH MTV TA PHA:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 25/2013 của Ngân hàng Nhà nước, tiền giấy bị rách một phần, tiền được can dán (do quá trình bảo quản) được xem là tiền rách nát, hư hỏng thuộc nhóm nguyên nhân chủ quan, không đủ điều kiện lưu thông.

Tại khoản 2 Điều 6 của thông tư này, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản (nguyên nhân chủ quan), khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi.

Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau: tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại; trường hợp tờ tiền bị rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền...

Theo thông tin độc giả cung cấp, những tờ tiền bị rách khoảng 1/3 - tức là diện tích còn lại là 2/3 (lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại); đồng thời việc bị rách không phải do hành vi hủy hoại nên đủ điều kiện được đổi.

Trường hợp không đủ điều kiện được đổi, ngân hàng sẽ trả tiền lại cho anh và thông báo lý do. Ngoài ra, nếu các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, anh cần có giấy đề nghị đổi tiền theo Phụ lục 01 đính kèm Thông tư 25.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Ngoại tệ - vàng

otvet Điều kiện đổi tiền rách tại ngân hàng
otvet Có được hoàn thuế bằng ngoại tệ?
otvet Mang ngoại tệ từ 5.000 USD trở lên báo cho Hải quan được biết
otvet Mua bán đất không được thanh toán bằng vàng
otvet Hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam có được ký bằng ngoại tệ?
otvet Chưa cho phép mua bán Bitcoin ở Việt Nam
otvet Áp dụng tỷ giá nào để quy đổi tiền lương ngoại tệ khi đóng BHXH?
otvet Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán phí sửa chữa hàng xuất khẩu
otvet Cá nhân có được vay ngoại tệ để đầu tư?
otvet Tiền ảo chưa được phép lưu hành và giao dịch tại Việt Nam
otvet Miễn lập hóa đơn cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
otvet Vay ngoại tệ trên 10 triệu USD phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
otvet Mua bán đất có được thanh toán bằng vàng?
otvet Mang ngoại tệ vượt định mức có phải nộp lệ phí hải quan?
otvet Tiền nhòe màu có được sử dụng?
otvet Xuất cảnh ra nước ngoài định cư được mang bao nhiêu USD?
otvet Nhập khẩu kim cương nhân tạo có phải xin giấy phép?
otvet Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?
otvet Có được đổi ngoại tệ ở ngoài ngân hàng?
otvet Gia công vàng trang sức phải xin phép Bộ Công thương