LuatVietnam

blue-check Điều kiện hạch toán tiền ăn ca

Công văn số 70283/CT-TTHT ngày 29/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (2 trang)
Posted: 6/8/2020 9:59:27 AM | Latest updated: 27/8/2020 8:48:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5018
LuatVietnam

Thoe Cục Thuế Tp. Hà Nội, việc hạch toán tiền ăn ca (tiền ăn trưa) cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Quy chế chi tiêu nội bộ phải có điều khoản thể hiện việc chi trả suất ăn ca (suất ăn trưa) bằng tiền mặt

- Có chứng từ chi

- Không vượt quá 730.000 đ/người/tháng (công bố tại Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH )

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5018

Tệp đính kèm

Lược đồ

Tiền ăn caCập nhật đến: 29-Jul-2020

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt
blue-check Những điều cần lưu ý khi chi nhánh bán hàng nhận điều chuyển từ công ty
blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT