LuatVietnam

blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm

Công văn số 39064/CTHN-TTHT ngày 9/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ (3 trang)
Posted: 10/8/2022 3:28:21 PM | Latest updated: 12/8/2022 9:39:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5515
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với khoản tiền trả cho những ngày phép năm chưa nghỉ của người lao động, doanh nghiệp chỉ được hạch toán khi chi trả phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, việc trả bằng tiền những ngày phép chưa nghỉ chỉ áp dụng đối với người lao động chưa nghỉ hết ngày phép do thôi việc hoặc bị mất việc; không được trả tiền phép năm cho những lao động còn đang làm việc.

Cần nhớ thêm, để được hạch toán tiền phép năm, doanh nghiệp còn phải đáp ứng điều kiện về hồ sơ, chứng từ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5515

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được hạch toán vào chi phí
blue-check Phí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán
blue-check Hóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?
blue-check Trường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?
blue-check Ngành thuế sẽ không chấp nhận khoản trợ cấp thôi việc/mất việc cho thời gian có đóng BHTN
blue-check Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán English attachment
blue-check Doanh nghiệp liên kết có được hạch toán "tiền lãi mua hàng trả chậm"? English attachment
blue-check Chi phí mua và tiêm vắc xin Covid-19 cho người lao động có được hạch toán?
blue-check Từ 2019, hạn mức hạch toán lãi vay của doanh nghiệp liên kết đã được tăng lên 30%
blue-check Khoản hỗ trợ lãi suất vay vốn cho khách hàng có được hạch toán?