LuatVietnam

blue-check Điều kiện hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 đối với giáo viên trường dân lập, tư thục

Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (9 trang)
Posted: 30/11/2022 7:19:38 AM | Latest updated: 7/12/2022 2:14:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5596
LuatVietnam

Quyết định quy định về điều kiện, mức hỗ trợ và thủ tục chi hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập (dân lập và tư thục).

Theo đó, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập sẽ được hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021.

2. Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021.

3. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP .

4. Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

Mức hỗ trợ một lần bằng 3.700.000 đồng/người, trường hợp đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP chỉ được hỗ trợ 2.200.000 đồng/người.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5596

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Covid-19

blue-check Bãi bỏ thủ tục cấp phép lưu hành khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19
blue-check Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 năm 2023 trên cả nước
blue-check Tp. Hà Nội sẽ kiểm tra biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ
blue-check Các biện pháp kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại bệnh viện
blue-check Học sinh tại TP. HCM bắt buộc đeo khẩu trang trở lại
blue-check Hà Nội tiếp tục khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid-19
blue-check Người dân tại TP. HCM được khuyến cáo mang khẩu trang ở nơi công cộng
blue-check Thuốc Evusheld vẫn được sử dụng để điều trị Covid-19 ở Việt Nam
blue-check Các công việc tiếp xúc với Covid-19 được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của BHXH English attachment
blue-check Danh mục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được công bố hết hiệu lực từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Điều kiện hỗ trợ ngừng việc do Covid-19 đối với giáo viên trường dân lập, tư thục
blue-check Các biện pháp phòng chống Covid-19 theo thông điệp mới của Bộ Y tế
blue-check Về việc nộp tờ khai xác nhận viện trợ khi nhập khẩu hàng phục vụ chống dịch Covid-19
blue-check Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
blue-check Nhiệm vụ của các Bộ trong bối cảnh vừa điều hành vừa phòng chống dịch
blue-check Những việc công đoàn cần làm ngay để tránh bùng phát dịch Covid-19 trong doanh nghiệp
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá xét nghiệm SARS-CoV-2 English attachment
blue-check Các công đoàn cơ sở phải khẩn trương cùng doanh nghiệp xây dựng kịch bản ứng phó dịch
blue-check Nới lỏng việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng English attachment
blue-check Thay mới Hướng dẫn phòng trị Covid-19 trong các bệnh viện