LuatVietnam

blue-check Điều kiện hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ English attachment

Công văn số 4066/TCHQ-TXNK ngày 29/9/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán (2 trang)
Posted: 3/10/2022 1:56:45 PM | Latest updated: 17/10/2022 5:36:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5550 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Điều kiện về chứng từ thanh toán để xét hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ đã được quy định tại khoản 4 Phụ lục VII Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu được thanh toán bằng hình thức bù trừ với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì hồ sơ hoàn thuế vẫn được coi là đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Trong hợp đồng xuất khẩu có ghi rõ phương thức thanh toán;

(ii) Có văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ;

(iii) Số tiền chênh lệch (nếu có) giữa tiền xuất khẩu và tiền nhập khẩu được thanh toán qua ngân hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5550

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4066-29092022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Điều kiện hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu thanh toán bù trừ English attachment
blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên
blue-check Về điều kiện hạch toán chi phí của chi nhánh ủy quyền cho công ty thanh toán
blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng