LuatVietnam

blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được quy định như thế nào? English attachment

Công văn số 3294/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 7/9/2023 7:56:07 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:47:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu thì căn cứ các điều kiện, quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC để xác định có được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào hay không.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu