LuatVietnam

Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện

Cập nhật 10/1/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Vi Thị Hiền (Bắc Giang)
Tôi là nhân viên thư viện trường TH&THCS từ năm 2010 đến nay. Năm học 2020-2021, thư viện nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến. Tôi đã đề nghị lên nhà trường và cấp trên được hưởng phụ cấp độc hại 0,2 dành cho nhân viên thư viện trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp trên đồng ý chi trả với lý do, các văn bản liên quan đã quá lâu, chỉ đề cập chung chung và không có hướng dẫn cụ thể.
Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện trường học không? Để được hưởng chế độ này thì cần có những điều kiện gì? Các hướng dẫn về chi trả phụ cấp cho nhân viên thư viện trường học hiện nay đã đầy đủ hay chưa?

luat Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Theo Điều 9 của Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân viên làm việc trong thư viện trường học đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT) được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như ngành Văn hoá - Thông tin quy định.

Các chế độ phụ cấp ngành Văn hoá - Thông tin quy định tại Mục II, Mục III và Mục IV Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá - Thông tin. 

Theo đó, mức 2 (hệ số 0,2 so với lương tối thiểu) áp dụng đối với những người trực tiếp làm các công việc sau: Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài liệu, sách báo, phim ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng, thư viện và viện lưu trữ; tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật của thư viện, viện lưu trữ và bảo tàng.

Đề nghị bà Vi Thị Hiền căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định mình có được hưởng phụ cấp 0,2 hay không, từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện chế độ phụ cấp theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện