LuatVietnam

blue-check Điều kiện hưởng thuế GTGT 5% đối với thiết bị y tế trước và sau 1/8/2021 English attachment

Công văn số 2402/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế (3 trang)
Posted: 22/6/2022 8:34:42 AM | Latest updated: 28/6/2022 4:30:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Đối với thiết bị y tế, nếu được nhập khẩu trước ngày 1/8/2021 thì chính sách thuế GTGT sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 . Theo đó, trường hợp thiết bị y tế nhập khẩu không thuộc các loại được nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26 thì chỉ được hưởng thuế GTGT 5% khi có xác nhận của Bộ Y tế.

Từ 1/8/2021 trở về sau, chính sách thuế GTGT thực hiện theo quy định sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC. Theo đó, thiết bị y tế nhập khẩu sẽ được hưởng thuế GTGT 5% khi có một trong các giấy tờ sau: giấy phép nhập khẩu/giấy đăng ký lưu hành/phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục thiết bị chuyên ngành y tế ban hành tại Thông tư 14/2018/TT-BYT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2402-20062022TCHQ[VLO].pdf
Lược đồ
Thuế GTGT thiết bị y tếCập nhật đến: 20-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Y tế