LuatVietnam

light-check Điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới

Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (23 trang)
Posted: 15/5/2023 9:40:25 AM | Latest updated: 22/5/2023 9:46:45 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Nghị định bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 89/2016/NĐ-CPstatus2 để quy định về điều kiện, thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (từ Điều 6a - Điều 6g).

Đáng chú ý, theo quy định tại Điều 6a, một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho một tổ chức tín dụng ủy quyền và chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có thời hạn hiệu lực phù hợp theo thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đổi tiền đã ký kết giữa tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng ủy quyền nhưng tối đa không quá 05 năm.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ đã cấp cho cá nhân tự động hết hiệu lực và cá nhân phải chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ. Trường hợp cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới thì phải thành lập tổ chức kinh tế và xin cấp Giấy chứng nhận theo theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định này đồng thời có sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2019/NĐ-CPstatus2 quy định mức xử phạt hành chính đối với đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Bãi bỏ điểm b, d khoản 13 Điều 1 Nghị định số 143/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

light-check Điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới
blue-check Quy định mới về nhận biết rủi ro và biện pháp phòng chống rửa tiền English attachment
blue-check Hướng dẫn các ngân hàng báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ
blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment
blue-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài English attachment
blue-check Điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu và chuyển ngân ra nước ngoài English attachment
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment