LuatVietnam

blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM

Công văn số 4488/SGDĐT-TCCB ngày 21/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về việc triển khai nâng bậc lương trước năm 2022 (10 trang)
Posted: 23/11/2022 1:05:20 PM | Latest updated: 25/11/2022 10:44:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5588
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, thủ tục thẩm định, xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2022 do lập thành tích xuất sắc đối với công - viên chức là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên thuộc các trường công lập trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, về tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên các trường công lập được nêu chi tiết tại mục 3, mục 4.

Hồ sơ đề nghị nâng lương trước hạn và thời gian xét duyệt hồ sơ được nêu tại mục 5, mục 6 và phụ lục đính kèm.

Cần lưu ý, tỷ lệ công - viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong một năm không quá 10% tổng số công - viên chức trong danh sách trả lương của trường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5588

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
blue-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment
blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)
blue-check Hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành kế toán, thuế, hải quan kể từ 1/7/2022
blue-check Quy chế quy hoạch công chức thuộc Kiểm toán nhà nước
blue-check Quy chế mới về xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ công chức tại TP. HCM
blue-check Năm 2022, công chức tại TP. HCM chỉ được áp dụng hệ số tăng lương là 1,2
blue-check Đến 2023, quan chức có thể kê khai trực tuyến tài sản và thu nhập
blue-check Công chức quản lý nhân sự phải chuyển đổi công tác định kỳ 3 - 5 năm
blue-check Chu kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ ngành giáo dục là 3 đến 5 năm
blue-check Giải thích những việc cấm làm đối với đảng viên
blue-check Các trường hợp miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo nhà nước từ 3/11/2021