LuatVietnam

Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức

Cập nhật 5/11/2022 | Đăng tải: LVN.5577

hoi Bạn đọc
Tôi (nữ) sinh ngày 15.8.1970. Tôi hoạt động Hội phụ nữ xã, đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5.2011 đến tháng 6.2021 thì nghỉ việc. Tôi muốn hỏi cách tính để hưởng chế độ hưu trí như thế nào? Tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện nghỉ hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; theo đó kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ thì trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bà sinh ngày 15.8.1970, thì chưa đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí.

Bà có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 12.2027, tại thời điểm tháng 1.2028 bà đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho số tháng còn thiếu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và hưởng chế độ hưu trí.

Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?
otvet Tiêu chuẩn gia nhập đảng đối với chủ doanh nghiệp
otvet Cách tính mức đền bù phí đào tạo khi viên chức nghỉ việc trước hạn cam kết
otvet Du học nhờ học bổng có bị buộc bồi thường nếu nghỉ việc sớm?
otvet Làm thêm trong thời gian cử đi đào tạo có được hưởng phụ cấp?
otvet Viên chức có được làm giám đốc công ty tư nhân?
otvet Nữ viên chức nghỉ thai sản có được thừa nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
otvet Viên chức bị bệnh kéo dài có được lùi thời gian nghỉ hưu?
otvet Viên chức bị cấm thành lập doanh nghiệp
otvet Viên chức được hưởng chế độ gì khi nghỉ việc?