LuatVietnam

Điều kiện nhập khẩu thuốc có thay đổi thông tin so với giấy phép lưu hành

Cập nhật 24/2/2023 | Đăng tải: LVN.5647

hoi Huỳnh Cầm Hà (TPHCM)
Công ty của tôi hoạt động trong lĩnh vực đại lý hải quan. Công ty đang gặp vướng mắc về hồ sơ nhập khẩu thuốc theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 5/9/2022 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc:
"2. Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (Notification):
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý Dược thực hiện phân loại và công bố nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. Trường hợp nội dung thay đổi, bổ sung không phù hợp với phân loại thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, Cục Quản lý Dược có văn bản thông báo.
Cơ sở được thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung thay đổi, bổ sung kể từ ngày tiếp nhận ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin thay đổi bổ sung chỉ yêu cầu thông báo, thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hậu mại".
Đối với các thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo (theo Mục 7 Phụ lục II Thông Tư số 08/2022/TT-BYT, MiV-N1, MiV-N2, MiV-N3, MiV-N4, MiV-N5, MiV-N6, MiV-N7, MiV-N8, MiV-N9, MiV-N10, MiV-N11), Công ty đã nộp hồ sơ thông báo đến Cục Quản lý Dược và có "Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký thay đổi/bổ sung" thì Công ty có được xuất trình Giấy biên nhận để nhập khẩu và thông quan thuốc không, hay phải đợi Cục Quản lý Dược phân loại và công bố trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược thì mới được phép nhập khẩu và thông quan?
Cụm từ "được thực hiện" trong câu "Cơ sở được thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung thay đổi, bổ sung kể từ ngày tiếp nhận ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ" được hiểu như thế nào? Công ty được thực hiện những gì (nhập khẩu, thông quan thuốc)?
Hiện tại, đối với thay đổi nhỏ này khi làm thủ tục hải quan, cán bộ hải quan yêu cầu thông tin thay đổi nhỏ phải được cập nhật trên Trang Thông tin Cục Quản lý Dược thì mới được phép thông quan. Về việc cập nhật trên Trang Thông tin của Cục Quản lý Dược, theo tôi được biết chưa có công ty nào được cập nhật, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nhập khẩu.

luat Bộ Y tế:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư số 08/2022/TT-BYT, đối với các nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, "Cơ sở được thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung thay đổi, bổ sung kể từ ngày tiếp nhận ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin thay đổi bổ sung chỉ yêu cầu thông báo, thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hậu mại". 

Để thuận lợi cho các cơ quan khác (VD: Hải quan, bệnh viện,...) theo dõi đối chiếu khi cần thiết, Cục Quản lý Dược sẽ xác nhận hợp lệ bằng hình thức công bố trên Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm

otvet Điều kiện nhập khẩu thuốc có thay đổi thông tin so với giấy phép lưu hành
otvet Vì sao hồ sơ công bố mỹ phẩm đang bị chậm được giải quyết?
otvet Nhà thuốc có được phép mở cửa sau 18h?
otvet Nhập khẩu mỹ phẩm có cần khai báo ngày sản xuất?
otvet Nhập nguyên liệu được phải có giấy phép riêng của Bộ Y tế
otvet Thực hành trên 5 năm tại công ty dược có đủ điều kiện hành nghề?
otvet Cấp chứng chỉ hành nghề dược không phân biệt nơi cư trú
otvet Không có chuyên môn về dược có được thẩm định gói thầu mua thuốc?
otvet Tốt nghiệp trung cấp dược có được mở tiệm thuốc?
otvet Bán thuốc ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai
otvet Nhập khẩu mỹ phẩm để tiêu dùng có cần xin giấy phép?
otvet Phiếu công bố mỹ phẩm được miễn nộp khi nhập khẩu
otvet Mỹ phẩm mang theo hành lý nếu trên 10 triệu phải nộp thuế
otvet Mua mỹ phẩm online có được miễn giấy phép và thuế NK?
otvet Xuất khẩu bán thành phẩm thuốc có phải xin giấy phép?
otvet Thực phẩm chức năng phải công bố hợp quy trước khi lưu hành
otvet Chỉ được nhập khẩu thuốc còn thời hạn lưu hành
otvet Có được nhập khẩu thuốc giao lên tàu trước khi giấy phép lưu hành hết hạn?
otvet "Bông tẩy trang" phải đăng ký lưu hành tại Bộ Y tế
otvet Nhập khẩu mỹ phẩm phải xuất trình phiếu công bố sản phẩm