LuatVietnam

Điều kiện tách thửa đất do các tỉnh quy định

Cập nhật 29/8/2023 | Đăng tải: LVN.5774

hoi Bùi Duy Quốc Thắng (TPHCM)
Tôi và 2 người anh, em ruột cùng có quyền sử dụng 600 m2 đất ở. Vậy 3 anh em tôi có được phép tách thửa đất này thành 2 phần hay không (200 m2 – phần A, 400 m2 – phần B)?
Tôi dự kiến tách thửa, phần A tiếp giáp mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có bề ngang 3,6 m và phần B rộng 11 m có lối đi riêng rộng 2 m, dài 21 m kết nối ra mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

"Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa

UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất".

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện tách thửa đất do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

Do đó, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý đất đai ở địa phương nơi có đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở tài nguyên và Môi trường), để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm