LuatVietnam

blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (12 trang)
Posted: 16/3/2023 2:19:26 PM | Latest updated: 21/3/2023 5:09:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5668
LuatVietnam

Theo Quyết định này, người nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí quy định thì cũng được tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Trong đó, phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí sau: giám đốc 01 doanh nghiệp có từ 10 nhân viên trở lên; cán bộ quản lý tại doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp; cán bộ làm việc tại tổ chức có chức năng hỗ trợ chuyển đổi số; cán bộ tư vấn CNTT, chuyển đổi số độc lập cho doanh nghiệp.

Đối với tổ chức nếu muốn tham gia mạng lưới tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thì phải đáp ứng các điều kiện: không đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, giải thể; có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số; đã hoặc đang thực hiện ít nhất 2 hợp đồng tư vấn cho tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số trong thời gian 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5668

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment
light-check Giảm lệ phí đăng ký và duy trì tên miền .vn kể từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Kế hoạch triển khai Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025
blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"
blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment