LuatVietnam

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn

Hướng dẫn số 29/HD-LĐLĐ ngày 22/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 23/9/2022 9:49:09 AM | Latest updated: 27/9/2022 10:56:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547
LuatVietnam

Văn bản quy định về điều kiện thụ lý và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn phải đáp ứng điều kiện thụ lý quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và phải nộp trước ngày diễn ra Đại hội chính thức ít nhất 25 ngày làm việc (đối với Công đoàn cơ sở) hoặc trước ít nhất 30 ngày làm việc (đối với Công đoàn cấp trên).

Đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại hội công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó xem xét, giải quyết.

Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến đại hội công đoàn các cấp được giải quyết theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức
blue-check Sử dụng tài sản công đoàn vào mục đích kinh doanh phải khai nộp thuế
blue-check Hướng dẫn phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2022 của đơn vị sự nghiệp công đoàn
blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn