LuatVietnam

blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN

Công văn số 42225/CTHN-TTHT ngày 26/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (4 trang)
Posted: 29/8/2022 7:52:29 AM | Latest updated: 29/8/2022 1:22:20 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC, doanh nghiệp KH&CN được ưu đãi thuế TNDN như sau: miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, để hưởng mức ưu đãi trên, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) có giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

(ii) doanh thu hàng năm từ hoạt động KH&CN đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu;

(iii) doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng KH&CN là dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường;

(iv) hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
blue-check Các dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển đến 2030
blue-check Quy chế quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
blue-check Thiết bị nghiên cứu khoa học trong nước chưa sản xuất mới được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ loại nào được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Thay mới tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao English attachment
blue-check Điều kiện thành lập tổ chức KH&CN công lập