LuatVietnam

blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh

Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (10 trang)
Posted: 31/5/2022 6:57:55 AM | Latest updated: 3/6/2022 10:01:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết các chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi và phát triển KT-XH nêu tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.

Theo đó, các khoản vay đáp ứng điều kiện sau đây sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội:

(i) thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay;

(ii) có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

(iii) được Ngân hàng Chính sách giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 hoặc đến khi Ngân hàng Chính sách thông báo kết thúc hỗ trợ.

Mức hỗ trợ lãi suất cho mỗi khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản vay được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách sẽ tự động tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ trực tiếp vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 30-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vay vốn