LuatVietnam

blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM

Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (8 trang)
Posted: 10/2/2023 8:40:18 AM | Latest updated: 10/2/2023 2:03:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634
LuatVietnam

Văn bản quy định các điều kiện, yêu cầu trong quá trình lắp đặt, vận hành, sử dụng cần trục tháp cho thi công công trình trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, lưu ý, nhà thầu thi công phải lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó, có thiết kế tổng mặt bằng công trường thể hiện vị trí lắp đặt cần trục tháp, giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi do việc lắp dựng, nâng hạ, vận hành cần trục.

Ngoài ra, điều kiện sử dụng cần trục tháp cần có Giấy xác nhận khai báo của Sở Lao động TB&XH; Giấy chứng nhận hợp quy, Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định.

Cần trục phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại mục 3.6 QCVN 7:2012/BLĐTBXH, mục 2.4.5 QCVN 18:2021/BXD .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023.

Thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBNDstatus1 ngày 15/11/2011 và Quyết định số 53/2012/QĐ-UBNDstatus1 ngày 30/11/2012.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý công trình

blue-check Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
light-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM
blue-check Xây dựng công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0%
blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Xây dựng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
blue-check Có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào xây dựng công trình tại Việt Nam
blue-check Bộ định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện
blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3
blue-check Công trình trường học không được thiết kế gara ô tô tại tầng hầm
blue-check Những lưu ý khi thiết kế công trình trường học
blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh lại giá phần giá trị tạm ứng cao hơn mức tối thiểu
blue-check Đã có hướng dẫn về an toàn xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời English attachment
blue-check Thay mới QCVN về các số liệu điều kiện tự nhiên làm căn cứ lập dự án xây dựng