LuatVietnam

blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment

Công văn số 03/QLKTTW-DN ngày 3/1/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện, bổ sung quy định tại Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc phân quyền, giao quyền và ủy quyền tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (2 trang)
Posted: 5/1/2023 9:53:08 AM | Latest updated: 9/1/2023 1:54:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như cơ chế ủy quyền, phân quyền, giao quyền giữa Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty TNHH và công ty cổ phần thì đã được quy định rõ tại các Điều: 55, 63,138, 153, 162 và các quy định có liên quan tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 (sửa đổi tại Luật số 03/2022/QH15) .

Tuy nhiên, Bộ này cũng lưu ý, theo điểm đ, e, g, h khoản 2 Điều 24 và khoản 1, 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 thì trong Điều lệ công ty cần phải quy định cụ thể việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền phù hợp điều kiện và bối cảnh thực tế của công ty trên cơ sở căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về dân sự có liên quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV03_03012023BKHDT[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
light-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới