LuatVietnam

blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Quyết định số 4953/QĐ-BNN-TCTS ngày 21/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 18/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản (2 trang)
Posted: 21/12/2022 12:49:18 PM | Latest updated: 22/12/2022 11:29:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607
LuatVietnam

Quyết định này đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại các biểu mẫu ban hành kèm Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 liên quan đến chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, gồm:

1. Tại Mẫu số 2a Thông tin bổ sung cho sản phẩm thủy sản được chế biến từ tàu cá Việt Nam, Phụ lục III Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 :

- Đính chính cụm từ "Sổ giấy xác nhận" thành "Sổ giấy xác nhận/Document No";

- Đính chính cụm từ "Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4" thành "Khối lượng nguyên liệu tại chú thích 4/Volum of raw material as indicated at Note 4";

- Đính chính cụm từ "I herevy... " thành "I hereby... ".

2. Tại Mẫu số 05 Giấy chứng nhận thủy sản khai thác, Phụ lục VII Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 : đính chính cụm từ "Information detaits... " thành "Information details... ".

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc
blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn
blue-check Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ phải đăng ký trước 15/12/2022
blue-check Các trường hợp lực lượng Kiểm ngư được kiểm soát tàu cá English attachment
blue-check Sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trong tháng 9, 10/2022
blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản