LuatVietnam

blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ

Quyết định số 4023/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMTstatus2 ngày 07/01/2022 (1 trang)
Posted: 13/1/2023 3:58:35 PM | Latest updated: 15/1/2023 5:27:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Quyết định này đính chính Phụ lục III.1 của Thông tư 01/2022/TT-BTNMTstatus2 về Danh mục các chất được kiểm soát cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ (do gây biến đổi khí hậu).

Cụ thể:

1. Nội dung đã ban hành: Mô tả hàng hóa: "HCFC-141 trộn sẵn trong polyol***" đính chính thành "HCFC-141b trộn sẵn trong polyol***";

2. Nội dung đã ban hành: Tiền tố và ký hiệu: "HCFC-141 trộn sẵn trong polyol" đính chính thành "HCFC-141b trộn sẵn trong polyol";

3. Nội dung đã ban hành: Tên hóa học: "HCFC-141 pre-blended polyol" đính chính thành "HCFC-141b pre-blended polyol".

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Thay mới Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT