LuatVietnam

blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN

Quyết định số 228/QĐ-BKHCN ngày 27/2/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCNstatus2 ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập (2 trang)
Posted: 2/3/2023 7:21:25 AM | Latest updated: 2/3/2023 4:30:07 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định này đính chính ngày ban hành và ngày có hiệu lực của Thông tư số 19/2022/TT-BKHCNstatus2 về thành lập Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.

Theo đó, Thông tư số 19/2022/TT-BKHCNstatus2 được sửa ngày ban hành từ 28/12/2022 thành 30/12/2022 và sửa ngày có hiệu lực từ 15/3/2022 thành 15/3/2023.

Ngoài ra, Quyết định này còn sửa đổi một số nội dung về thành phần Hội đồng quản lý quy định tại khoản 2 Điều 6 và tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản lý quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư số 19/2022/TT-BKHCNstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Dự kiến sửa đổi Luật CCCD và Luật các tổ chức tín dụng trong năm 2023
blue-check Đính chính hiệu lực của Thông tư 19/2022/TT-BKHCN về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN
blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
blue-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Luật Cảnh sát cơ động 2022