LuatVietnam

blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu

Công văn số 5901/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc đính chính nội dung Công văn số 4202/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2022 (1 trang)
Posted: 1/12/2022 1:05:47 PM | Latest updated: 2/12/2022 11:01:19 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản đính chính nội dung hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu nêu tại điểm 3 Công văn số 4202/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2022.

Các nội dung khác tại Công văn số 4202/TCHQ-GSQL không thay đổi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Hàng xuất khẩu có được khai trị giá thanh toán bằng VND?
blue-check Các giải pháp cấp bách đẩy nhanh thông quan cho hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới
blue-check Công bố Dự thảo sửa đổi về chính sách, thủ tục hải quan đối với hàng XNK tại chỗ
blue-check [Dự thảo] Sửa đổi chính sách và thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
blue-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN không được coi là XNK tại chỗ English attachment
blue-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu