LuatVietnam

blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030

Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (129 trang)
Posted: 21/2/2023 3:34:13 PM | Latest updated: 23/2/2023 3:39:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5643
LuatVietnam

Quyết định ban hành Chương trình cải cách chính sách thuế và thủ tục thuế đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính thông qua.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2030, chính sách thuế ở nước ta sẽ được sửa đổi, bổ sung theo định hướng sau:

- Về thuế GTGT: giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 5%, tiến tới áp dụng thống nhất một mức thuế suất và điều chỉnh tăng thuế suất theo lộ trình.

- Về thuế TTĐB: sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế TTĐB phù hợp với sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng trong xã hội; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với thuốc lá, bia, rượu và rà soát điều chỉnh mức thuế TTĐB của một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện KT-XH 10 năm 2021-2030.

- Về thuế XNK: tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất đế đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu giảm số lượng mức thuế suất nhập khẩu từ 32 mức xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030.

- Về thuế TNDN: sửa đổi, bãi bỏ các ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển và cam kết quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế; tiếp tục ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Về thuế TNCN: bổ sung đối tượng chịu thuế; điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế và bản chất của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế TNCN.

- Về thuế tài nguyên: sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng.

- Về thuế BVMT: mở rộng đối tượng chịu thuế BVMT đối với sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; điều chỉnh khung và mức thuế BVMT để hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Về thủ tục thuế (đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế...), tiếp tục được đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và đẩy mạnh tỷ lệ giao dịch điện tử.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5643

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK