LuatVietnam

blue-check Định hướng sửa đổi các Luật Công chứng, Dược và Khoáng sản

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022 (10 trang)
Posted: 6/10/2022 7:57:59 AM | Latest updated: 6/10/2022 4:15:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5554
LuatVietnam

Tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2022, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Tình hình kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023

2. Các nội dung cần hoàn thiện đối với 03 Đề nghị xây dựng Luật (gồm: Luật Công chứng sửa đổi; Luật Khoáng sản (sửa đổi) và Luật sửa đổi về dược)

3. Các nội dung cần hoàn thiện đối với Báo cáo của Chính phủ về chính sách phòng chống dịch Covid-19

Đáng chú ý, đối với Luật Công chứng (sửa đổi), Chính phủ đã yêu cầu tập trung điều chỉnh theo hướng phát triển mô hình công chứng nội dung và đẩy mạnh hình thức công chứng điện tử theo lộ trình phù hợp. Ngoài ra, cũng cần xây dựng quy trình công chứng linh hoạt, tạo cơ sở pháp lý để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động công chứng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5554

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Định hướng sửa đổi các Luật Công chứng, Dược và Khoáng sản
blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu? English attachment
blue-check "Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung" phải chứng thực như hợp đồng, giao dịch English attachment
blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment
blue-check Chỉ Công chứng viên mới được quyền công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Những giấy tờ thông thường vẫn có thể yêu cầu chứng thực bản dịch
blue-check Tờ khai quan hệ thừa kế có thể chứng thực chữ ký
blue-check Bản sao hộ chiếu phải có đủ các trang thị thực English attachment