LuatVietnam

blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội (12 trang)
Posted: 13/5/2022 11:29:15 AM | Latest updated: 18/6/2022 12:06:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5452
LuatVietnam

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Chính phủ sẽ sửa đổi chính sách pháp luật theo hướng sau đây:

- Phân cấp mạnh hơn nữa cho cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc thực hiện một số quyền, trách nhiệm của Thủ tướng; tạo quyền tự chủ đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan đại diện sở hữu trong việc giao mục tiêu sản xuất kinh doanh; nâng cao trách nhiệm giải trình của Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước để doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo nguyên tắc thị trường;

- Khuyến khích thuê công ty kiểm toán lớn có đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín để thực hiện hoạt động giám sát cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các tập đoàn, tổng công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thông tin doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc khách quan, kịp thời, minh bạch nhằm phát hiện sớm các sai phạm, cảnh báo các nguy cơ làm doanh nghiệp thua lỗ.

- Xây dựng chính sách tiền lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện vốn nhà nước.

- Tuyển dụng hoặc thuê nhân lực chất lượng cao để giữ các chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước; cử thành viên Hội đồng thành viên độc lập tham gia quản lý, điều hành, đẩy mạnh áp dụng hình thức thi tuyển công khai, minh bạch.

- Xây dựng các cơ chế chính sách quản lý và phát triển riêng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn để phát huy vị trí, vai trò mở đường, dẫn dắt của doanh nghiệp trong phát triển KT-XH.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 431/CĐ-TTgThủ tướng yêu cầu các tỉnh triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ Covid-19
blue-check 562/LĐTBXH-VPCác khoản vay trả lương ngừng việc từ 1/5/2021 - 31/3/2022 được hưởng lãi suất 0%
blue-check 12694/BTC-CSTCác chính sách ưu đãi hiện hành cho lĩnh vực giáo dục
blue-check 3552/BHXH-TSTNhững chính sách hỗ trợ mùa dịch của ngành BHXH English attachment
blue-check 126/NQ-CPBổ sung nhiều trường hợp được hỗ trợ ngừng việc mùa dịch English attachment
blue-check 5178/SLĐTBXH-LĐTLBHDoanh nghiệp tự đóng cửa mùa dịch, người lao động có được trợ cấp?
blue-check 3969/QĐ-UBNDThủ tục chi hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch (tại Hà Nội)
blue-check 2558/LĐTBXH-VPThỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ bằng tin nhắn hay email vẫn được chấp nhận
blue-check 2512/UBND-VXHướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tại TP. HCM
blue-check 2218/BHXH-TSTBHXH sẽ chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ mùa dịch
red-check 3642/QĐ-UBNDHướng dẫn các chính sách hỗ trợ mùa dịch tại Hà Nội
blue-check 2728/TB-BHXHQuy trình giải quyết chính sách hỗ trợ mùa dịch theo cơ chế một cửa của BHXH TP. HCM
blue-check 2062/BHXH-TSTBHXH sẽ thông báo số tiền giảm đóng bảo hiểm TNLĐ để doanh nghiệp chi phòng chống dịch
red-check 1988/BHXH-TSTThủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ mùa dịch (liên quan đến BHXH) English attachment
blue-check 6199/HD-NHCSĐiều kiện vay vốn ngân hàng để trả lương mùa dịchEnglish attachment
red-check 23/2021/QĐ-TTgĐiều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4) English attachment
blue-check 9568/VPCP-KSTTSổ tay hướng dẫn đơn giản hóa quy định dành cho hoạt động kinh doanh
blue-check 815/QĐ-VPCPKế hoạch phát triển nền tảng dịch vụ công trực tuyến tại https://dichvucong.gov.vn
blue-check 1805/QĐ-BVHTTDLKế hoạch cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 12-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5452
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước