LuatVietnam

blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố (22 trang)
Posted: 1/8/2022 10:53:00 AM | Latest updated: 4/8/2022 9:20:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5509
LuatVietnam

Nghị quyết ban hành một số định mức chi trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

1. Định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh (chi tiết tại phụ lục 01)

2. Định mức chi cho công tác lựa chọn sách giáo khoa các cấp (chi tiết tại phụ lục 02)

3. Định mức tiền thưởng đối với các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật (chi tiết tại phụ lục 03)

4. Định mức hỗ trợ tiền đóng BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 (chi tiết tại phụ lục 04).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2022 và thay thế Biểu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5509

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

light-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023
blue-check Tài liệu hướng dẫn dạy Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học
blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM