LuatVietnam

blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố (22 trang)
Posted: 1/8/2022 10:53:00 AM | Latest updated: 4/8/2022 9:20:40 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Nghị quyết ban hành một số định mức chi trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

1. Định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh (chi tiết tại phụ lục 01)

2. Định mức chi cho công tác lựa chọn sách giáo khoa các cấp (chi tiết tại phụ lục 02)

3. Định mức tiền thưởng đối với các giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nghệ thuật (chi tiết tại phụ lục 03)

4. Định mức hỗ trợ tiền đóng BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 (chi tiết tại phụ lục 04).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2022 và thay thế Biểu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment
blue-check Hướng dẫn thanh tra sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022