LuatVietnam

blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc

Quyết định số 3368/QĐ-BNN-CN ngày 6/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc (64 trang)
Posted: 9/9/2022 10:52:50 AM | Latest updated: 9/9/2022 12:33:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5534
LuatVietnam

Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Quyết định này được áp dụng để:

(i) Làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng đơn giá, dự toán, sản phẩm, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng vật nuôi giống gốc;

(ii) Là cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật, năng suất, báo cáo tiến bộ hàng năm, định kỳ về thực hiện công tác sản xuất, nuôi giữ vật nuôi giống gốc.

Loại vật nuôi giống gốc được quy định chi tiết tại các phụ lục ban hành kèm Quyết định này (từ Phụ lục I đến Phụ lục XIV).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 04/4/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5534

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Quyết định công nhận giống cây trồng cấp theo Pháp lệnh vẫn có hiệu lực theo Luật mới English attachment