LuatVietnam

blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử

Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử (60 trang)
Posted: 29/7/2022 9:30:43 AM | Latest updated: 4/8/2022 9:49:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5508
LuatVietnam

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch ban hành tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử quy định tại Nghị định 41/2019/NĐ-CP và Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030.

Trong đó, định mức lập, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch được ban hành tại Phụ lục I.

Định mức tổ chức lập, thẩm định quy hoạch được ban hành tại Phụ lục II.

Đối với hoạt động điều chỉnh quy hoạch, định mức cho từng hoạt động điều chỉnh quy hoạch được áp dụng như định mức cho từng hoạt động lập mới quy hoạch.

Riêng định mức công bố quy hoạch và các hoạt động khác phục vụ lập quy hoạch như: lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức họp hội đồng thẩm định... thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5508

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

light-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước
blue-check Quy chế bảo đảm an toàn hàng lang điện (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Quy chế thẩm định và cấp các loại giấy phép, chứng chỉ liên quan đến công việc bức xạ English attachment
blue-check Lùi thời điểm bắt buộc đáp ứng QCVN 19:2019/BKHCN đối với đèn Led đến 1/1/2023 English attachment
blue-check Giảm 50% phí thẩm định cấp phép XNK chất phóng xạ kể từ 5/2/2022 English attachment
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
blue-check Sẽ thu tiền thuê đất đối với các trạm dây điện
blue-check Doanh nghiệp duy trì sản xuất mùa giãn cách được giảm 3 tháng tiền điện
blue-check Chính phủ đồng ý giảm tiền điện đợt 5 trong mùa dịch