LuatVietnam

DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?

Cập nhật 17/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Công ty TNHH Chitwing Precision Tech Việt Nam
Công ty tôi nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E11, E15 để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Phần bao bì Carton, màng quấn Pallet đi theo đóng hàng nhập khẩu đó thì công ty chúng tôi không dùng.
Vậy công ty chúng tôi bán các loại bao bì đóng gói đó cho doanh nghiệp thu gom rác thì có phải mở tờ khai không? Ở đây, chúng tôi chỉ bán bao bì đóng gói nguyên liệu nhập khẩu chứ không hề bán nguyên liệu hoặc nguyên liệu hỏng.

luat Cục Giám sát quản lý:

Căn cứ quy định tại Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý phế liệu, phế phẩm của DNCX cụ thể như sau:
Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng.

Theo đó, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và bản chất hàng hóa dự kiến bán vào nội địa để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất