LuatVietnam

blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?

Công văn số 4901/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (3 trang)
Posted: 1/12/2022 1:03:08 PM | Latest updated: 6/12/2022 4:46:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và khoản 54 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường thì phải mở tờ khai mới và khai nộp thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ đã được ưu đãi miễn thuế.

Tuy nhiên, trường hợp sau khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định đối với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hàng hóa tạo TSCĐ vẫn đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 thì không phải kê khai nộp thuế. Về thủ tục, doanh nghiệp không phải nộp thông báo Danh mục miễn thuế đối với số hàng hóa tạo TSCĐ tiếp tục được miễn thuế sau chuyển đổi, tuy nhiên phải báo cáo tình hình sử dụng hàng năm.

Riêng hàng hóa tạo TSCĐ nhập khẩu sau thời điểm đã chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nếu thực hiện thủ tục thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hóa đơn thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan" phải phát hành lại
blue-check Kho của DNCX được miễn xây vách ngăn nếu chỉ lưu giữ hàng hóa English attachment
blue-check DNCX có được hạch toán chi phí mua hàng từ nội địa mà không có tờ khai hải quan?
blue-check Cách xử lý HĐĐT phát hành không đúng định dạng dữ liệu
blue-check Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check DNCX không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bán vào nội địa English attachment
blue-check DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ English attachment
blue-check Trường hợp nào DNCX được miễn khai hải quan khi thanh lý hàng hóa nhập từ nội địa?
blue-check Thành phẩm thuê DNCX gia công vẫn phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment
blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc
blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment