LuatVietnam

DNCX có phải truy nộp thuế nếu cho doanh nghiệp nội địa mượn máy móc thiết bị nhập khẩu?

Cập nhật 14/9/2022 | Đăng tải: LVN.5556

hoi Công ty CP HTMP Việt Nam
Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp nội địa, có hợp đồng thỏa thuận mượn khuôn miễn phí, không thanh toán với DNCX, mục đích sản xuất hàng cho chính DNCX (Công ty TNHH Canon Việt Nam).
Vậy theo mục c, khoản 6, điều 26 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP "Không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế" thì DNCX trong trường hợp này có đang thực hiện các hoạt động kinh doanh khác không?
Nếu có thì DNCX phải hoàn thành nghĩa vụ thuế được ưu đãi khi mua lô khuôn này thì Doanh nghiệp chúng tôi mới được mở tờ khai tạm nhập đúng không?

luat Cục Giám sát quản lý:

Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định: Hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định: Không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với DNCX để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.

Do vậy, các hoạt động không đáp ứng quy định hoạt động chế xuất thì không được hưởng ưu đãi đối với DNCX.

Đối với vướng mắc liên quan đến xác định hoạt động chế xuất quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet DNCX được miễn khai hải quan khi mua hàng từ nội địa nếu chấp nhận nộp thuế
otvet DNCX có phải truy nộp thuế nếu cho doanh nghiệp nội địa mượn máy móc thiết bị nhập khẩu?
otvet Doanh nghiệp nội địa mượn khuôn của DNCX sẽ khai hải quan theo loại hình TN-TX
otvet Bán thanh lý vào nội địa, DNCX phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Hàng hóa tài trợ chống dịch có được miễn thuế XNK?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?