LuatVietnam

DNCX được miễn khai hải quan khi mua hàng từ nội địa nếu chấp nhận nộp thuế

Cập nhật 5/10/2022 | Đăng tải: LVN.5552

hoi Công ty TNHH D.I
Công ty là doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất Linh Trung 2, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM, có giấy xác nhận về việc đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan đối với khu phi thuế quan là Doanh nghiệp chế xuất cấp bởi Chi Cục Hải Quan Khu Chế Xuất Linh Trung - Cục Hải Quan TP. HCM, công ty có câu hỏi sau:
Trường hợp công ty chúng tôi mua hàng hóa (vật tư tiêu hao, không phải nguyên phụ liệu dùng sản xuất xuất khẩu) từ nội địa (ví dụ như gas để sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ của Doanh nghiệp chế xuất) và chấp nhận nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX, thì Doanh nghiệp nội địa (bên bán) và DNCX (Công ty TNHH D.I) có được lựa chọn không làm thủ tục hải quan như quy định tại điểm 2 điều 74 (sửa đổi) của Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính được không?
Như vậy thủ tục kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT mà không có tờ khai hải quan nhập khẩu thực hiện như thế nào?

luat Cục Giám sát quản lý:

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với DNCX thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet DNCX được miễn khai hải quan khi mua hàng từ nội địa nếu chấp nhận nộp thuế
otvet DNCX có phải truy nộp thuế nếu cho doanh nghiệp nội địa mượn máy móc thiết bị nhập khẩu?
otvet Doanh nghiệp nội địa mượn khuôn của DNCX sẽ khai hải quan theo loại hình TN-TX
otvet Bán thanh lý vào nội địa, DNCX phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Hàng hóa tài trợ chống dịch có được miễn thuế XNK?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?