LuatVietnam

blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment

Công văn số 45/TCHQ-TXNK ngày 4/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chính sách thuế DNCX (2 trang)
Posted: 6/1/2023 2:24:58 PM | Latest updated: 11/1/2023 11:16:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại khoản 3 Điều 28a Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ), đối với dự án đầu tư doanh nghiệp chế xuất trong khu phi thuế quan, chỉ được hưởng chính sách ưu đãi thuế kể từ thời điểm là doanh nghiệp chế xuất ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp dự án có nhập khẩu hàng hóa trước thời điểm là doanh nghiệp chế xuất thì không được hưởng ưu đãi thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV45_04012023TCHQ[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment