LuatVietnam

blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu

Công văn số 40742/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 19/8/2022 10:58:29 AM | Latest updated: 30/8/2022 11:27:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5526
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CPstatus1 , đối với hàng hóa của DNCX bán thanh lý vào thị trường nội địa thì không phải áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa thực hiện khi nhập khẩu; hoặc thuộc diện quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý.

Về thuế, khi bán thanh lý hàng hóa vào nội địa, DNCX phải khai báo thuế GTGT theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Về hóa đơn, trường hợp DNCX đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động thanh lý tài sản vào nội địa và hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan (khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5526

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?