LuatVietnam

blue-check DNCX thuê văn phòng không được áp dụng mức thuế GTGT 0%

Công văn số 55519/CTHN-TTHT ngày 1/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho DNCX thuê nhà xưởng và văn phòng (5 trang)
Posted: 4/8/2023 3:20:41 PM | Latest updated: 7/8/2023 9:41:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp cho DNCX thuê nhà để làm văn phòng và nhà xưởng thì chỉ hoạt động cho thuê nhà xưởng được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (nếu đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều này).

Riêng hoạt động cho thuê văn phòng, thuộc trường hợp không được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 và phải chịu thuế suất 10%.

Trường hợp doanh nghiệp không tách riêng được hoạt động cho thuê nhà xưởng và văn phòng thì phải áp dụng chung mức thuế suất cao nhất là 10%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu