LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động được gia hạn đóng kinh phí công đoàn

Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (1 trang)
Posted: 12/9/2023 12:53:40 PM | Latest updated: 12/9/2023 5:00:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
LuatVietnam

Theo Quyết định này, các doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2023 sẽ được xem xét lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Số lao động bị cắt, giảm được tính bao gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ không lương.

Ban Thường vụ Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty sẽ giữ thẩm quyền xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 1064/LĐLĐ-TC[TP. HCM] Doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Lược đồ

Phí công đoànCập nhật đến: 11-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu