LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ

Công văn số 575/TCT-QLN ngày 28/2/2023 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 14/3/2023 8:51:17 AM | Latest updated: 14/3/2023 3:08:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5659
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hay HĐĐT thay thế cho hóa đơn có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì đều phải lập hóa đơn mới.

Đối với doanh nghiệp đang bị cưỡng chế hóa đơn, nếu cần lập hóa đơn để thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót thì được cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 với điều kiện phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được cấp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5659

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023
blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng XML
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn
blue-check Tiêu chí nhận diện doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn
blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III và quý IV năm 2022 tại TP. HCM
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%