LuatVietnam

Doanh nghiệp FDI có cần xin giấy phép khi xuất khẩu hàng phế liệu?

Cập nhật 5/10/2022 | Đăng tải: LVN.5553

hoi Nguyễn Thu Trang
Công ty tôi là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) đã đăng ký ngành nghề: dịch vụ phân phối bán buôn, xuất nhập khẩu các mặt hàng kim loại (sắt, thép...). Công ty muốn thực hiện thu mua các loại phế liệu kim loại có mã HS 7204, 7404, 7503, 8111 để xuất khẩu.
Việc xuất khẩu các phế liệu này có bị hạn chế theo luật không, có yêu cầu giấy phép không?

luat Cục Giám sát quản lý:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

“Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu, được xuất khẩu: Hàng hóa mua tại Việt Nam; hàng hóa do tổ chức kinh tế đó đặt gia công tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các điều kiện sau:

a) Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.”

Do vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì mặt hàng mà Công ty xuất khẩu phải phù hợp với quyền xuất khẩu được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty.

Trường hợp Công ty thực hiện thu mua các loại phế liệu kim loại để xuất khẩu không thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu, danh mục hàng xuất khẩu theo giấy phép, theo điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thì Công ty thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai, không phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc đáp ứng điều kiện theo quy định của các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Đã có chế tài xử phạt hàng nhập khẩu ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc
otvet Hàng xuất khẩu tại chỗ được dùng phiếu xuất kho để khai hải quan
otvet Doanh nghiệp FDI có cần xin giấy phép khi xuất khẩu hàng phế liệu?
otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế
otvet Hàng NSXXK vẫn có thể là thành phẩm, không bắt buộc phải là nguyên liệu
otvet Bên nhận gia công có thể cung ứng toàn bộ nguyên phụ liệu